Information om behandling av personuppgifter

 

Den 25 maj 2018 börjar en ny EU-förordning, som handlar om hantering av personuppgifter, att gälla i Sverige. Med anledning av den har föreningen Ansättfjällen tagit fram en policy för hantering av dina uppgifter;

 

Föreningen Ansättfjällen har en medlemsförteckning för medlemsadministration.

I förteckningen finns medlemmens namn, adress,telefonnummer, mailadress och typ av medlemskap.

Förteckningen finns i kassörens dator som är lösenordskyddadoch i ett utskrivet exemplar i kassörens kassaskåp.

All kommunikation med medlemmen sker genom föreningens kassör.

Uppgift om medlemmens namn kan vid behov delges styrelsen iföreningen.

Medlemmar i föreningen presenteras även i Fjällnytt. Meddela föreningen via mail till hotagen.a.s@gmail.com om du intevill synas i den förteckningen.

Information till medlemmar sker via mail i en hemlig maillista så att inte medlems mailadress blir synlig för andra medlemmar. Medlem som inte vill få utskick från föreningen via mail meddelar detta till ovanstående mailadress.