Åkersjöns Fiskevårdsområde

Fiskekortspriser och fiskebestämmelser från och med 2018-04-22

Dygnskort 60:-
3-dygnskort 100:-
Veckokort 200:-
Årskort 500:-
Familjemedlem (gäller endast till årskortsköpare för 500:-) 50:-
Årskort, för fast boende på orten 150:-
Fiskerättsägares familjemedlem Årskort 50:-
Utterkort, för säsongen 2000:-
Utterkortet gäller specifikt endast för uttring.
”Utterkort” markeras direkt på kortet av kortsäljaren.
Barn/ungdom upp till 18 år fiskar gratis.


Fiskekortet berättigar till fiske med ett handredskap, max 3 krokar, i Åkersjön och Åkerån, med följande undantag:
Fr.o.m. 1/9 t.o.m den 31/10 Är allt fiske förbjudet i Åkerån, samt inom ett avstånd av 200 m från Storåns, Lillåns, Bölesbäcken och Åkeråns in- respektive utlopp ur sjön.
Kring Storåns,Lillåns och Åkeråns mynningar är 200-m-distansen markerad med vita stolpar på stranden.
Uttring är tillåten för fiskerättsägare och ”utterkortsköpare” fr.o.m. den 20/6 t.o.m. den 15/8.
Öring med totallängd under 35 cm får ej fångas. Öring som ej håller måttet skall oavsett kondition återutsättas.
Trollingfiske är förbjudet.
All form av mäskning är förbjuden.
Vattenskoter är förbjudet.

Totalt fiskeförbud gäller hela året i Storån, Lillån, Bölesbäcken, Bergesbodsbäcken, Storbäcken och Kvarnbäcken.

 

Nu kan du köpa ett Årskort som gäller gemensamt för Åkersjön och Bakvattnet. Detta kort kan endast köpas hos fysiska återförsäljare på orten; Irene Nilsson i Vallrun, Hotell Fjällgården i Åkersjön, Magnussons Fjällanläggningar i Bakvattnet.

Pris Årskortsköpare "Åkersjön-Bakvattnet" : 850 kr

Pris familjemedlem till årskortsköpare "Åkersjön-Bakvattnet" : 150 kr


Allmänna bestämmelser

Innan fiske påbörjas skall kortinnehavaren med sin signatur på fiskekortet bekräfta att han/hon har tagit del av dessa bestämmelser.
Fiske får endast ske med sportfiskeredskap, max ett spö fört från hand per kortinnehavare, således inte med långrev, ståndkrok eller garnredskap.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
Fiskekort skall medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för fiskebevakare.
Fiskare ska vara medvetna om gällande lagar och förordningar samt av FVO´f särskilt utformade regler.
Åsidosättande av de bestämmelser som finns angivna medför förverkande av fiskrätten och kan leda till krav på kontrollavgift eller åtal.


Allemansrätten

Allemansrätten är ingen lagfäst rätt, utan en sedvanerätt, som begränsas av vissa lagbestämmelser. Det är därför viktigt att visa hänsyn i umgänget med naturen. Var rädd om vår vackra natur, bär tillbaka sopor, tomma burkar, flaskor mm. Hjälp till med att iaktta varsamhet med eld och använd befintliga rastplatser/vindskydd.

Håll naturen ren
Fiska för dagens behov och inte för morgondagen


 

Kontakta oss

Irene Nilsson
Mobil. 070-2303990
 
irene.vallrun@telia.com

Hitta till oss

Åkersjön ligger ca 10 mil NV om Östersund
i Krokoms kommun, längs väg 689.


 

Var köper jag fiskekort?

Vallrun: automat finns vid anslagstavlan vid södra infarten

Åkersjön: automat finns vid affären

Nu kan du köpa fiskekort på webben via ifiske.se

Klicka här>> http://www.ifiske.se/fiske-akersjon-akeran.htm

 

Åkersjöns fvo med Åkersjön och Åkerån ingår i Fiskevägskortet. Klicka på länken för att läsa mer>>

Båtuthyrning

Åkersjön Högruns Byalag tel. 0645-420 23
Vallruns Byalag tel. 070-230 39 90
Vi är medlem i Föreningen Ansättfjällen