Blomsterfjället Ansätten

Under de senaste 28 åren har Blomsterfjället Ansätten besökts av närmare 50 000 vandrare. De flesta har stövat på egen hand, men många har också deltagit i våra guidade vandringar. Det har blivit ca 200 guidade vandringar med drygt 3 500 personer!
Sommaren 2006 firade vi 20-årsjubileum med vandringarna. Då gav vi ut en bok om Blomsterfjället. I den återger vi den kunskap som vi samlat på oss under åren.
Sommaren 2012 gav Hans Tingman och Rut Magnusson ut "Blomsterfjället Ansättens miniflora". Det är en liten flora med ca 150 arter. Blommorna presenteras som en blomstervandring från landsvägen till Ansättens topp.
Blomsterfjället Ansättens miniflora finns att köpa hos Krokoms Turistbyrå, Ewas pensionat i Bakvattnet, hos Ansättens blomsterguider m fl.


Välkommen!
Rut Magnusson

Lite fakta om Blomsterfjället

- Ansättens högsta topp är 1090,7 möh.
- Artlistan har 405 registerade arter år 2012.
- Området är ca 80 kvadratkilometer stort och består av kalfjäll, fjällbjörkskog, många och stora myrar samt granskog och lite ängsmark.
- 1996 hittades en brunkulla på 900 meters höjd!
- 2004 observerades 3500 ängsnycklar på Lördagsmyren.
- 2005 sågs 2000 lappnycklar och mer än 1000 ängsnycklar på Kattygelmyren.
- Den akut hotade vityxnen finns rikligt runt Ansättens fjällstuga.
- På en myr intill leden och starrgolvet finns också gott om ängsnycklar och blodnycklar.
- Ansätten har under åren haft många fina besök. Det är orkidéexperter, orkidéforskare, professorer, studenter samt forkare på fjärilar, snäckor och mossor.
- Sommaren 2009 fick vi besök av "Botaniska resan" ett åttiotal botaniker från hela landet.
- Ansättens sydbrant ingår i Ansätten-Flåns naturreservat. Vårt arbete har medverkat till att Ansätten nu ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.
Ansätten är alltså en av Europas natursevärdheter!

För information om våra guidade turer, läs mer här >>
 

Kontakta oss

Rut Magnusson / Fjällbjörken design
Bakvattnet 707
830 60 FÖLLINGE
Tel: 0645- 350 24
Mobil: 070-380 02 02
www.bakvattnet.com fjallbjorken@bakvattnet.com

Hitta till oss

Från Bakvattnet utgår en markerad vandringsled till Blomsterfjället Ansätten.
Leden startar stax intill Ewas Pensionat mitt i byn.
Upp till Ansättens topp är det 6 km. En stor del av leden är försedd med spångar och markförstärkningsnät.

Gå till karta>>>