Natur, djur och fäbodlivFör den naturintresserad finns det många möjligheter till naturupplevelser. Bygden bjuder på skiftande naturtyper som milsvida skogar, kulturlandskap, myrar, kalfjäll och vattendrag. Det är lätt att hitta sitt egna smultronställe, med bil eller till fots. Här finns flera stora, fina naturreservat. För den som vill besöka och göra en vandring i ett naturreservat föreslår vi något av följande:

• Hotagen, viltrikt fjällområde, 113 000 ha
• Oldflån Ansätten, stort myrkomplex och blomsterfjäll, 25 951 ha
• Grubbdalen,väster om Rörvattnet. Skogrik dalgång längs norska gränsen, 2 059 ha
• Storholmsjö, gammal granskog, blekesjö och fäbod 286 ha
• Gröntoppen, Storholmsjö, barrnaturskog, 124 ha
• Margitbränna, Vägskälet Skärvången, gammal granskog 73 ha
• Vägskälet, Skärvången, gammal granskog 51 ha
• Höjden Botelnäset, Häggsjövik,

Läs mer om våra naturreservat >>

Ansättåns Canyon. Upplev de vackra fallen vid Broforsen, Källarforsen och Storforsen. Ta en paus vid den fint anordnade grillplatsen.
Regnsfallet, vår motsvarighet till Niagarafallen. Väl värt ett besök.
Hasslingsåfallet, välbesökt utflyktsmål. Glöm inte kameran!
Toskströmmen, den perfekta utflykten för den fiskeintresserade.
Blomsterleden. Ansättfjället är känd för sin blomsterprakt med många sällsynta orkidéarter. Guidade vandringar eller egna vandringar efter rösad led upp till fjällets topp.
Besök en levande fäbodvall. Låt barnen klappa djuren. Känn doften av nygräddade våfflor, nykokt kaffe och bara njut av den vackra miljön på de genuina fäbodvallarna, se menyn till vänster.

ANSÄTTÅNS CANYON
Ansättåns Canyon, HÄGGSJÖVIK / RÖTVIKEN
Sevärdheter / Natur
Ansätten består av hårt amfibolitberg - en starkt omvandlad, mörk bergart som har stått emot jordbrytningen ganska bra. Genom rörelser i jordskorpan har det bildats sprickor i berget. Bäckar, åar följer gärna sådana sprickor. Ansättåns Canyon ligger i en gammal sprickzon. Vid Broforsen, Källarforsen och Storforsen kan man se den mörka förskiffrade amfiboliten. Jättegrytorna ovanför Broforsen bildades troligen när smältvattnet från den senaste istiden bildade virvlar som satte stenar och grus i rörelse och svarvade ut gropar i berget. Det skedde för ca 9000 år sedan. Smältvattnet från inlandsisen och allt vatten som sen runnit i Ansättån har fördjupat åfåran och bildat denna canyon. Grillplats.

Bästa tid för att besöka canyon är under för- och högsommaren. Under vinter och vår är vägen bommad ca 10 km från canyon.


HASSLINGSÅFALLET
None, RÖTVIKEN
Sevärdheter / Natur
Från sjön Hasslingen faller Hasslingsån hela 110 meter på en sträcka av bara 2 km. Fallet är vackert att se under torra somrar då vattnet slingrar sig ner över hällarna. Under våren är fallet mäktigt med stora stänkande vattenmassor som störtar utför. Intill vattenfallet finns flera grillplatser och en bit uppströms fallet en raststuga. Även en naturstig med utsiktstorn. Vandra stigen från fallet, via raststugan, över bron, ner genom fin urskog med 250-åriga tallar och en rik flora, upp till Strömhöjden och dess utsiktstorn. Härifrån har du en otrolig utsikt över skogar, sjöar och fjäll. En trevlig vandring för hela familjen.


REGNSFALLET
Rengsfallet, VALSJÖBYN
Sevärdheter / Natur
Rengsfallet är Hotagsbygdens Tännforsen - mäktigt, dånande och fascinerande. Området väster om Rengsfallet är ett av de översta bergsflaken och består av hårda bergarter såsom amfibolit och hårda glimmerskiffrar. Rengsfallet ligger ljust i övergången mellan det hårda berget i väster och det mjukare i öster. I fallet kan man se den starkt förskiffrade amfiboliten som övergår i den mer lättvittrade sandstenen kring Valsjön. Visst är det fantasieggande att veta att här har vattnet störtat ner på samma sätt sen senaste istiden, dvs i 9000 år! Tack vare de hårda bergarterna kan fallet finnas kvar i tusentals år till. Nära intill fallet fanns stenåldersjägare och fiskare. Här var bra fiske då och det är det fortfarande.


STORHOLMSJÖ URSKOG
None, STORHOLMSJÖ
Sevärdheter / Natur
Tre kilometer väster om Storholmsjö, efter vägen till Åkersjön, ligger ett skogsområde med mycket höga naturvärden. Det är en granurskog med bl a många hotade vedsvampar. Det finns gott om högstubbar, lågor och rotvältor. Hänglavar formligen draperar träden. Välkommen in i skogen. Följ en naturstig med informationsskyltar så får du veta mera. Naturstigen är ca 1 km lång endast markerade med vitmossa i träden. Sedan 2003 är skogen Naturreservat. OBS! Plocka inga lavar, tickor eller andra växter! Många är mycket sällsynta, svårspridda och växer långsamt. De tål därför inte plockning.