Information om behandling av personuppgifter

 

Från de 25 maj 2018 har hela Europa en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Den nya lagen innebär att du som person har ett antal rättigheter, syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

 

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, redigering eller tillång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter.

 

När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att när som helst ta tillbaka samtycket. Dessutom har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för användning till direkt marknadsföring, inklusive målinriktad marknadsföring, och du har rätt att ta del av de personuppgifter som du själv har lämnat, i ett strukturerat, vanligt och läsbart format.

 

De uppgifter vi registrerar i samband med användningen av formulären på vår hemsida används endast för att möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, via e-post eller fysisk post. Personuppgifterna bevaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

 

Vi använder cookies för att göra din upplevelse av hemsidan så bra som möjligt. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare så att din dator kan kännas igen vid återbesök. Inga personuppgifter sparas och de kan inte innehålla virus. Cookies raderas automatiskt efter ett visst antal månader (antalet kan variera), men de förnyas efter varje besök. Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem, de går även att radera.

 

Via cookies för vi statistik över antalet användare och vilka sidor de besöker. Vi samlar in uppgifter om var användarna befinner sig geografiskt, vilken webbläsare som används etc. för att löpande kunna anpassa vårt innehåll. Till detta använder vi tjänsten Google Analytics.