Blomsterfjället Ansätten

Under de senaste 30 åren har Blomsterfjället Ansätten besökts av mer än 50 000 vandrare. De flesta har stövat på egen hand, men många har också deltagit i våra guidade vandringar. Det har blivit ca 250 guidade vandringar med drygt 4 300 personer!
Sommaren 2015 firade vi 30-årsjubileum med vandringarna. Då gjordes bl.a. en utställning i bild och text över 30 års verksamhet. Den utställningen finns nu att se på Krokoms Turistbyrå.
Välkommen!
Rut Magnusson

Lite fakta om Blomsterfjället

- Ansättens högsta topp är 1090,7 möh.
- Artlistan har 405 registerade arter år 2015.
- Området är ca 80 kvadratkilometer stort och består av kalfjäll, fjällbjörkskog, många och stora myrar samt granskog och lite ängsmark.
- 1996 hittades en brunkulla på 900 meters höjd!
- 2004 observerades 3500 ängsnycklar på Lördagsmyren.
- 2005 sågs 2000 lappnycklar och mer än 1000 ängsnycklar på Kattygelmyren.
- Den akut hotade vityxnen finns rikligt runt Ansättens fjällstuga.
- På en myr intill leden och starrgolvet finns också gott om ängsnycklar och blodnycklar.
- Ansätten har under åren haft många fina besök. Det är orkidéexperter, orkidéforskare, professorer, studenter samt forkare på fjärilar, snäckor och mossor.
- Sommaren 2009 fick vi besök av "Botaniska resan" ett åttiotal botaniker från hela landet.
- Ansättens sydbrant ingår i Ansätten-Flåns naturreservat. Vårt arbete har medverkat till att Ansätten nu ingår i det europeiska nätverket Natura 2000.
Ansätten är alltså en av Europas natursevärdheter!

För information om våra guidade turer, läs mer här >>
 

Kontakta oss

Rut Magnusson / Fjällbjörken design Bakvattnet
Björnrun 121
830 60 FÖLLINGE

Tel: 070-380 02 02
www.bakvattnet.com fjallbjorken@bakvattnet.com

Hitta till oss

Från Bakvattnet utgår en kryssmarkerad vandringsled till Blomsterfjället Ansätten.
Leden startar stax intill Ewas Pensionat mitt i byn.
Upp till Ansättens topp är det 6 km. En stor del av leden är försedd med spångar och markförstärkningsnät.

Gå till karta>>>